קבל ייעוץ עכשיו
Office@dorot.net

מעסיק

שירותי תפעול למעסיק

ענף הביטוח הפנסיוני עובר בימים אלה שינויים ותהפוכות, כל מה שהכרנו והורגלנו אליו עד היום משתנה. השינויים ישפיעו רבות גם עליך כמעסיק. החל בינואר 2017 תחויב בהעברת כספי קופות הגמל של עובדיך דרך ‘גורם מתפעל’, בנוסף בהתאם לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (תשע»ד-2014) ולתיקון לתקנות (מיום 24.12.2005) כל מעסיק מעל 50 עובדים יחויב להעביר את הדיווח על הפקדות עובדיו לקופות גמל (דוח פיצול בקובץ מבנה אחיד בפורמט XML).

בנוסף קובע החוק חובה על ההסוכן לגבות דמי סליקה חודשים מהמעסיק וממנו בלבד לפי הגבוה מבין:

 • 0.6% מסך התשלומים שהעביר המעסיק בגין העובד +מע»מ.
 • 10.5 ₪ + מע»מ, סכום יעודכן מדי שנה, לפי שיעור עליית המדד.

בשנה האחרונה התמודדנו עם השינויים הללו אצל מעסיקים גדולים (מעל 100 עובדים) שלגביהם תוקפו של החוק נכנס ב- ינואר 2016 . האפשרות הטובה ביותר בשבילך זה להוציא את פעילות הדיווח לגופים המוסדיים מהסוכן אלינו.

פירוט השירותים הניתנים למעסיק:

 • הדרכה ראשונית של המעסיק או מי מטעמו ופעולה משותפת לטיוב הנתונים הנשלחים לחברות השונות.
 • העברה של דוחות הפיצול באמצעים השונים לחברות.
 • טיפול שוטף בדו»ח היזון חוזר ובריג’קטים.
 • דיווח על עובדים חדשים והקמתם בקבצי השכר
 • דיווח על עובדים עוזבי עבודה והורדתם מדוחות הגביה
 • דיווח על עובדים שיצאו לחל»ת או חל»ד.
 • טופס עזר ל-161 בעת עזיבת עבודה המפרט את גובה הפיצויים שנצבר בקופה
 • דוח צבירות שווי פיצויים רבעוני. חצי שנתי, שנתי בהתאם לדרישה .
 • מוקד לעובדים (מענה אנושי24/7).
קידום אתרים אורגני קידום אתרים אורגני